Polityka prywatności / RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Multimedia Productions Sp. z o.o. , ul. Komandorska 44 A,  80-299 Gdańsk.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Multimedia Productions Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Multimedia Productions Sp. z o.o. za pomocą adresu multipro@multipro.com.pl

3. Administrator danych osobowych – Multimedia Productions Sp. z o.o. – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • w celu założenia Profilu i zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z jego funkcjonalności w zakresie uzależnionym od charakteru Profilu. Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • w przypadku osób fizycznych, które kontaktujące się za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronach Serwisu, przetwarzane są w celu wynikającym z treści wiadomości i w zakresie wyznaczonym charakterem żądanej czynności, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, czy zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane te są przetwarzane to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku, z którym wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującym
 • związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej Umowy (w tym windykacji i odszkodowań)
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytuły zawartej Umowy
 • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
 • archiwizacji

5. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Każdy Użytkownik, bez wyjątku, posiada prawo do sprawdzania, poprawiania, przenoszenia oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Multimedia Productions Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Serwis umożliwia Użytkownikowi wgląd do swoich Danych osobowych oraz ich modyfikację lub usunięcie. Wniosek o wgląd, modyfikacja lub usunięcie Danych osobowych należy przesyłać na adres email: biuro@znajdzparagraf.pl.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

13.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Polityka Cookies

Co to są pliki cookie?

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i jak ich używamy, rodzaje plików cookie, których używamy, tj. informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i jak te informacje są wykorzystywane oraz jak zarządzać ustawieniami plików cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania małych fragmentów informacji. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy strona jest ładowana w przeglądarce. Te pliki cookie pomagają nam zapewnić prawidłowe działanie witryny, zwiększyć jej bezpieczeństwo, zapewnić lepszą obsługę użytkownika oraz zrozumieć, jak działa witryna, oraz przeanalizować, co działa i gdzie wymaga ulepszeń.

Jak używamy plików cookie?

Podobnie jak większość usług online, nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie własne i stron trzecich do kilku celów. Własne pliki cookie są w większości niezbędne do prawidłowego działania witryny i nie gromadzą żadnych danych osobowych.

Pliki cookie stron trzecich używane w naszej witrynie internetowej służą głównie zrozumieniu, jak działa witryna internetowa, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z naszą witryną internetową, zapewnianiu bezpieczeństwa naszych usług, dostarczaniu reklam, które są dla Ciebie odpowiednie. Ogólnie służą zapewnianiu lepszego doświadczenia i pomagają przyspieszyć przyszłe interakcje z naszą witryną.

Rodzaje plików cookie, których używamy

 • Niezbędne.

  Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

 • Funkcjonalne

  Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

 • Analityka

  Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

 • Wydajnościowe

  Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

 • Reklama

  Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Zarządzaj preferencjami plików cookie

Ustawienia

W każdej chwili możesz zmienić preferencje dotyczące plików cookie, klikając powyższy przycisk. Umożliwi to ponowne odwiedzenie banera zgody na pliki cookie i zmianę preferencji lub natychmiastowe wycofanie zgody.

Oprócz tego różne przeglądarki zapewniają różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookie. Poniżej wymieniono łącza do dokumentów pomocniczych dotyczących zarządzania i usuwania plików cookie z popularnych przeglądarek internetowych.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc